Laatuvaatimukset

Kanta-Hämeen Aluetaksi Oy:n laatujärjestelmä pohjautuu seuraaviin taksiliikennelaissa määriteltyihin laatuvaatimuksiin.

Taksiliikennelaki 217/2007 - 17 § Taksipalvelujen laatuvaatimukset
 
Taksiliikennettä harjoitettaessa on noudatettava seuraavia laatuvaatimuksia:

 1. Vahvistetut ajovuorot ajetaan 
 2. Liikenteeseen käytettävä auto on ominaisuuksiltaan, kunnoltaan ja varustukseltaan asianmukainen 
 3. Kuljettajan pukeutuminen on asianmukaista 
 4. Kuljettaja käyttäytyy asiakasta kohtaan asiallisesti ja kohteliaasti ja ottaa huomioon asiakkaan erityistarpeet 
 5. Kuljettaja valitsee asiakkaan kannalta edullisimman ja tarkoituksenmukaisimman reitin, jos asiakas jättää valinnan kuljettajalle, tai ajaa asiakkaan ehdottamaa reittiä 
 6. Kuljettaja noudattaa liikennesääntöjä sekä muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi 
 7. Kuljettaja noudattaa vaitiolovelvollisuutta asiakkaan yksityisyyden turvaamiseksi 
 8. Asiakkaalla on oikeus maksaa käteisellä tai yleisimmillä luotto ja maksukorteilla 
 9. Noudatetaan vahvistettua taksaa tai niitä hintoja, joista on sovittu 
 10. Varmistetaan asiakkaan turvallinen autoon tulo ja siitä poistuminen ja tarjotaan hänelle hänen tarvitsemaansa apua 
 11. Tarjotaan ja annetaan apua matkatavaroita lastattaessa ja purettaessa

 

Laatutaksi

Taksialan laatukeskuksen sertifioimassa laatujärjestelmässä mukana olevan taksin tunnistaa auton takasivuikkuinoihin kiinnitetyistä tarroista. Lisäksi yrittäjällä ja auton kaikilla kuljettajilla on laatukeskuksen pinssi takkiin tai puseroon kiinnitettynä. Laatutunnusten saaminen edellyttää taksiyrittäjältä laatujärjestelmään sitoutumista. Yrittäjät käyvät läpi laatuvalmennuksen ja vievät asiasta viestiä omille kuljettajilleen.