Laatutaksi

Tutustu Laatutaksi-järjestelmään Laatutaksi-osion alasivuilta - parempaa palvelua hyvässä hengessä! Suomen Taksiliitto ja liikenne- ja viestintäministeriö ovat yhteistyössä kehittäneet Taksialan laatujärjestelmämallin. Malli lähtee liikkeelle palvelun laadun 11 peruskriteeristä, jotka on kirjattu 1.8.2007 voimaan tulleeseen uuteen taksilakiin.

Laatukriteerit on tarkoitettu kaikkien taksinkuljettajien noudatettaviksi. Ohjeet kattavat mm. asiakkaan turvallisuudesta huolehtimisen, ajovuorojen noudattamisen, taksiasun käytön ja vaitiolovelvollisuuden. Laatuvaatimukset koskevat myös liikenteessä käytettävää autoa, ajotapaa, maksamista ja esteettömyyteen liittyviä näkökohtia.

  • Anna palautetta - Odotamme sitä >>